Krokavec - Vyroba ulov Langstroth, B

Včelie produky (med a peľ), včely, včelárenie
vcely.krokavec.sk

Doporučujeme

VARROADNO

Dno, ktoré sa umiestnilo
na poprednom mieste v súťaži
o najlepšie úľové dno
a je zároveň aj sériovo vyrábané !!

Naše dno nekúpite nikde
inde. Kupujte len
originál, nie žiadne
NAPODOBENINY
podporíte ďalší vývoj!

Fotografie :

Kontakt

Milan Krokavec
Kraskovo 81
980 26 Kraskovo
tel.0911-768758
milan@krokavec.skZasieťované dno s možnosťou odberu peľu. Zásobník má objem cca 5 litrov. Dno umožňuje preliečenie, uzatvára sa plastovou podložkou bielej farby na ktorej je dobre viditeľný spad klieštika. Dno spĺňa požiadaky na vetranie pri kočovaní. Celoplošné sito je možné zozadu vybrať bez nutnosti rozberania celého úľa a vyrušovania včiel. Dno je technicky riešené tak, že aj pri daždi, ktorý sa dostane do úľa cez letáč sa neznehodnotí peľ a voda vytečie cez dno von. 

Detailný pohľad na letáč, založená letáčová vložka

Pohľad na dno bez stavebnej zábrany 

Pohľad zhora, povytiahnutý peľochyt 

 Pohľad zozadu, povytiahnutý zásobník na peľ

 Pohľad zozadu

Pohľad zozadu, povytiahnutý peľochyt 

Detailný pohľad zozadu, otvorené zadné dvierka, peľochyt vybraný

 Pohľad zhora, dno bez stavebnej zábrany, peľochytu a bez zásuvky na peľ

Pohľad zozadu, čiastočne zasunutá položka na liečenie

Deailný pohľad na zasunutú podložku 

Pohľad zospodu, zasunutá podložka na liečenie

 Pohľad zospodu, podložka povytiahnutá

 Pohľad zospodu, zasunutý zásobník na peľ

Pohľad spredu na letáč, bez letáčovej vložky 

Pohľad zozadu, povytiahnuté pletivo v ráme

 Pohľad zhora, povytiahnuté pletivo v ráme

Príslušenstvo dna : letáčová vložka (v základnej cene)
stavebná zábrana, peľochytová vložka, zasuvka na peľ, podložka na liečenie a kontrolu spadu klieštika (voliteľné príslušenstvo) 

Systém: PHPRS   Layout: Rambling Soul    Pre phpRS upravil: JoeSoft