Výroba úľov, rámikov a prílušenstva, sviečky zo včelieho vosku 

Regionálny produkt GEMER-MALOHONT

Autor: administrator <admin(at)krokavec.sk>, Téma: Informace, Zdroj: http://www.produkty.gemer-malohont.sk/, Vydané dňa: 18. 02. 2015

Koncom roka 2014 bola v našom regióne vyhlásená výzva na získanie značky "Regionálny produkt GEMER MALOHONT ®". Bol som úspešný s dvomi skupinami výrobkov....Podarilo sa mi  získať certifikát pre výrobky:

 

 
Úle pre včely Med a včelí peľ

 

Základné informácie o značke

Regionálne značenie miestnych produktov je jednotné grafické označenie kvalitných výrobkov a služieb, ktoré sú vyrábané, resp. poskytované vo vymedzenom regióne a spĺňajú vopred stanovené kritériá.

Hlavné ciele regionálneho značenia miestnych produktov:

Z uvedených dôvodov sa regionálne značenie zavádza v okolitých krajinách i na Slovensku ako jedna z účinných možností podpory miestnej ekonomiky.

Regionálne značenie miestnych produktov zaviedla na Slovensku nezisková organizácia Regionálne environmentálne centrum (REC) Slovensko v roku 2008 pre regióny Kysuce, Malé Karpaty a Záhorie. Od roku 2011 sa do aktivít regionálneho značenia produktov zapojili viaceré miestne akčné skupiny (MAS) na Slovensku, ktoré dodnes vytvorili ďalších päť regionálnych značiek miestnych produktov, a to Podpoľanie, Hont, Ponitrie, Malodunajsko-Galantsko a Karsticum (Slovenský kras). Od roku 2014 k nim pribudla ďalšia značka “regionálny produkt GEMER-MALOHONT”.


Regionálna značka zaručuje, že označený produkt/služba:

Odovzdávanie certifikátov

Prvé ocenené výrobky v regióne

Kompletný zoznam značiek regiónu k.18.2.2015